Hendelser på jernbanen

Her finner du status over situasjonen på jernbanen etter ekstremværet og utfordringene på Dovrebanen og Randklev bru.

Følg med på arbeidet med Randklev bru fra webkamera

Vi har montert webkamera i forbindelsene med utbedringene av Randklev bru som fikk hard medfart under ekstremværet Hans.
Her ser du bilder og kan følge med på arbeidet fremover.

Hendelser under og etter ekstremværet Hans

Orienterer sentrale politikere

Det er stor interesse for fremdriften i arbeidet med Randklev bru. Bane NOR har nå gjennomført møter med politikere langs Dovre- og Rørosbanen for å informere nærmere.

Randklev bru åpner før sommeren

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

Begge bruelementa er heva på land

No er også det andre bruelementet til Randklev bru løfta på land. Det er eit viktig steg for igjen å kunna opna togtrafikken gjennom Gudbrandsdalen.