Vi ønsker å styrke punktligheten

Hver dag. Hver time. Hver togavgang. Vi påvirker folks hverdag. I 2022 tok vi et nytt grep i arbeidet med vedlikehold. Målet er at flere tog skal gå i rute.

I Bane NORs konsernstrategi er ett av tre strategiske mål å sikre mer jernbane for pengene. Økte inntekter og kostnadsbesparelser i alle divisjoner skal bidra til verdiskaping som gir et bedre togtilbud. Et grønt og bærekraftig tilbud som er punktlig og forutsigbart.

Effektiv drift og godt vedlikehold er avgjørende for at punktligheten skal bli bedre. Derfor har Bane NOR i 2022 iverksatt flere tiltak som til sammen skal bidra til å bedre punktligheten og gi mer jernbane for pengene.

Arbeid i sporet Foto Anne Mette Storvik Bane NOR

Ved å gjenbruke blant annet sviller, sporveksler, skinner og annet jernbanemateriell, har Bane NOR i 2022 hatt færre utbyggings- prosjekter og flere ombyggingsprosjekter.

Fikser feil før de oppstår
Vi er i gang med flere moderniserings­prosjekter med færre forsinkelser og innstilte avganger som mål. Spor­over­våkingsappen er en del av denne satsingen og utvikles av Bane NORs eget IKT-miljø. Teknologien retter seg spesielt mot feil på drivmaskiner, jordfeil og sporfeltfeil. Dette er feil som av ulike årsaker gir togfører rødt lys, og som ofte forklares som signalfeil eller feil på sporveksler.

Ved hjelp av sensor- og overvåkingsdataen ønsker vi å komme i forkant av problemene. Vi jobber for å oppdage og fikse problemene, før problemene blir feil som stopper togtrafikken.

– Alle som bruker jernbanen skal vite at vi hele tiden jobber for å unngå forsinkelser og for å levere en best mulig jernbane, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

90 % av jernbanen ble bygget for mer enn 60 år siden.

Finnes ikke enkle, raske løsninger
Bane NOR jobber med store pro- sjekter som skal bidra til en opprusting av jernbanen. Noen tiltak går over mange år; som den landsomfattende utbyggingen av det nye digitale signalsystemet ERTMS.

– Vi satser på en kombinasjon av flere tiltak som skal sørge for at togene går i rute. Prosjektene vi er i gang med, vil sakte, men sikkert gi passasjerene et bedre togtilbud, sier konserndirektøren. Med det understreker han at arbeidet med vedlikehold, modernisering og styrking av jernbanen ikke er en sprintdistanse, men en maraton.

– Det finnes ikke enkle, raske løsninger. All infrastruktur må vedlikeholdes. Slik er det også med jernbanen. Til det trenger vi penger, tid, smarte løsninger og stor arbeidsinnsats, sier Kjenne.

Sporovervåkingsappen og forebygg­ende vedlikehold testes nå ut på Østlandet, og vil bli tatt i bruk på flere banestrekninger. I 2022 åpnet vi også to moderniserte trafikkstyringssentraler, som er viktige i arbeidet med å fornye jernbanen.