Sparte en halv milliard på grønn strøm

Sammen med togselskapene sparte vi 555 millioner kroner på strømregningen i 2022.

For at landets tog skal gå, trengs det elektrisitet. Denne kraften har Bane NOR ansvaret for å kjøpe inn og videreselge til togselskapene.

Da togselskapene ønsket økt forutsigbarhet rundt driftskostnadene knyttet til energi i 2018, tok Bane NOR initiativ til å se nærmere på hvordan innkjøpene av strøm kunne forbedres. Kun to år senere var en helt ny strategi i bruk.

– Kraftkostnaden ville vært 50 prosent høyere i 2022 uten den nye prissikringsstrategien vi innførte sammen med togselskapene i 2020, konstaterer Johnny Glærum, fagansvarlig kraftmarked og finansiell energihandel i Bane NOR.

Sparer mest når prisene er på topp
Regningen for fjorårets forbruk kunne kommet på 1 535 millioner kroner. istedet betalte vi 980 millioner.

– Noe av det mest fornøyelige med det hele, er at energien vi forbruker utelukkende stammer fra norsk vannkraft, sier Glærum.

I et år med rekordhøye strømregninger kan det virke forunderlig at Bane NOR har spart store beløp på energi. Det skyldes strategien rundt innkjøp og fordeling av strøm, hvis formål er økt forutsigbarhet og stabilitet.

DSF6437 Edit

Fordeler og reduserer risikoen
Løsningen er kontinuerlige innkjøp av strøm, for bruk både på kort og lang sikt.

– Vi jobber i et flerårsperspektiv. Det innebærer at store deler av strømmen vi kjøper til dagens markedspris først benyttes i fremtidige år. Da kan spotprisene være høyere eller lavere enn i dag, slik strømprisen er for folk flest, sier Glærum.

I praksis betyr det at Bane NOR kan betale mindre eller mer for strømmen, sammenlignet med gjeldende markedspris.

– Noen år vil by på hyggelige bespar- elser, som de vi opplevde i 2021 og 2022. Andre år vil kanskje ikke gi noen positiv effekt, men likevel inneha økt økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet, sier Glærum, og fortsetter:

– I det store og det hele reduserer vi antallet overraskelser, siden vi har spredd risikoen.

Handler i tre marked
Handel av energi for virksomheter som Bane NOR skiller seg fra energihandel til hus og hjem på flere måter.

– På sett og vis handler vi energien fra tre markeder på én og samme tid, hvor det ene er fysisk, det andre finansielt og det tredje knyttet til grønn legitimitet, sier Glærum.

Den fysiske kraften forbrukes løpende og handles på kraftbørsen NordPool. Det finansielle omhandler markedene som prissikringsstrategien anvender. Dette kan være direkte fra motpart eller på råvarebørsen Nasdaq Commodities.

Den grønne legitimiteten skiller seg fra de andre ved at den omhandler kjøp av grønne sertifikater. Disse bevisene gjør tilbydere og konsumenter i stand til å garantere for opprinnelsen til energien de tar i bruk eller selger.

– Energihandel og -bruk er innfløkt, og besparelsene vi oppnår er på ingen måte penger som noen vil motta eller som kan bli puttet i lommen; besparelsene reduserer kostnader og gir økt forutsigbarhet. Dette har gitt mer jernbane for pengene, sier Glærum.