Hendelsene som forplikter oss

Filipstaddommen
24. februar 2019 skjedde en alvorlig hendelse på vårt hensettingsområde på Filipstad i Oslo. En ungdom døde og to ble alvorlig skadd. De tre ungdommene hadde tatt seg inn på Bane NORs område, og ulykken skjedde da de klatret på et tog og fikk strøm gjennom kroppen fra en kjøreledning.

Etter ulykken ble Bane NOR det første foretaket i Norge som er dømt for å ha forvoldt død. I juridiske termer ble vi dømt for uaktsomt a ha forvoldt død og kroppsskade, samt for brudd på forskrift for sikkerhetsstyring av jernbane­virksomhet.

– Denne saken er vond og ikke annet enn en tragedie. Hvordan vi evner å lære av dette, er et ansvar vi i Bane NOR tar på høyeste alvor, sier Gunhild Hernes Synnestvedt, juridisk direktør i Bane NOR.

Retten konkluderte med at Bane NOR hadde "mulighet og oppfordring" til å iverksette tiltak som kunne avverget ulykken. Derfor ble Bane NOR sin anke over lagmannsrettens dom forkastet i Høyesterett, som mente det var en årsaks­sammenheng mellom våre unnlatelser og ulykken.

– Denne saken har vært en tankevekker for alle. Det var ikke god nok sikkerhet på Filipstad. Det må vi erkjenne, og det får konsekvenser for hele Bane NOR. Dette er tema på allmøter, ledersamlinger og i vår daglige drift, sier Synnestvedt, og legger til;

– Samfunnet har store forventninger til en virksomhet som vår – også når det gjelder systematisk sikkerhetsarbeid. Det forplikter oss. Derfor jobbes det for å forbedre sikkerhetsarbeidet i organisasjonen.

Hendelsen i Romeriksporten
To tog med flere hundre reisende ble stående fast i fire timer i Romeriksporten 12. desember 2022, før de ble berget ut av tunnelen. Dette førte til spørsmål om Bane NORs beredskap og sikkerhets­kultur.

Vi jobber alltid for å løse slike situasjoner så raskt som mulig med sikkerhet som førsteprioritet. Denne desemberdagen var det flere uheldige sammentreff som førte til den lange stansen og en ekstra komplisert og omfattende operasjon.

Bane NOR sin ledelse vil følge tett opp læring fra denne hendelsen og påleggene fra Statens Jernbanetilsyn.

Romeriksporten siste