Når vi stanser trafikken, er målet et mer pålitelig tilbud

Hver påske og sommer gjøres det et stort arbeid for å styrke togtrafikken på Østlandet. Færre tar toget når det er felles ferietid, derfor bruker Bane NOR anledningen til å utføre arbeid i og ved jernbanesporet.

Fra ett punkt i hovedstaden går det jernbanespor ut i alle retninger: Oslo S. Over 1 000 tog i døgnet frakter folk og gods til, fra og gjennom byen. Det sliter på infrastrukturen, og krever jevnlig vedlikehold. I tillegg er det flere store byggeprosjekter på gang på Østlandet som krever arbeid i og ved sporet over flere uker.

Vedlikehold og buss for tog
Alle med bolig, bil eller båt vet at behovet for vedlikehold aldri tar slutt. Slik er det også på jernbanen. Skal vi få gjort arbeid som monner, trenger vi flere uker i strekk når sporene ikke er trafikkerte. Derfor parkeres togene i flere uker og erstattes av buss for tog.

DSC01482 hoyere

85 av 100 Antallet passasjerer som sier seg fornøyde med vår trafikkinformasjon når toget har vært i rute.

- Oppgradering av sporene, bygging av nye stasjoner og dobbeltspor, og ikke minst forbedring av signalsystemene, er noen av de viktigste oppgavene Bane NOR gjør når passasjerene må bruke buss for tog. I 2023 skal vi blant annet fullføre arbeidet med Follobanen, som som gir større fleksibilitet i trafikken og som gjør at de reisende fra desember 2023 slipper å bytte tog på Oslo S, forklarer Victor Hansen, direktør for Kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR.

Et godt samarbeid på tvers i samferdselsfamilien
Nye dobbeltspor og stasjoner skal bidra til å øke kapasiteten med flere tog, bedre punktlighet og kortere reisetid på flere strekninger. Til sammen krever dette mange arbeidstimer og stor innsats. Selve jobben i sporet gjøres av våre dyktige leverandører og entreprenører. Planleggingen er det vi i Bane NOR som står for.

Vi samarbeider med Statens vegvesen, togselskapene og Ruter om informasjon til de reisende. Togselskapene setter opp buss for tog, mens vi bidrar til at passasjer­ene får god informasjon, og kommer seg fra togstasjonene til de midlertidige bussholdeplassene. Det innebærer tiltak som skilting, plakater, bannere og informasjon på skjermene. I forkant går vi ut med informasjon til naboer, kultur- og næringsliv, og lokal presse. Målsettingen er at flest mulig skal få kunnskap om hvilke strekninger som stenges, hvorfor vi gjør det, og hvordan de kan reise med alternativ transport. Bane NOR leder også koordineringsmøter for trafikkavvikling i Oslo, Bergen, Trondheim og Drammen. Her møtes kommune, fylke og Statens vegvesen, beredskapsmyndigheter, kollektivaktører og togoperatører. I møtene samkjøres de planlagte arbeidene på jernbane og vei gjennom hele året, slik at vi sikrer at folk har et transporttilbud, selv når deler av jernbanen stenges.

Mange fornøyde reisende
Jernbanedirektoratet gjennomfører årlige spørreundersøkelser om bord på togene. Her blir passasjerene spurt om de fikk god informasjon om togtrafikken og hvordan de opplever stasjonene. I 2022 sa 85 av 100 passasjerer seg fornøyde med trafikkinformasjonen når toget deres var i rute. Ved forsinkelser eller innstilte avganger sank andelen, naturlig nok. Likevel var hele 73 av 100 fornøyde.

– Dette er gode nyheter som viser at vi er på rett vei. Resultatene kommer av mye godt arbeid på tvers i Bane NOR for å forbedre kundeinformasjonen, sier Hansen, som lover at det skal jobbes videre for et enda bedre resultat.

DSC02258