Konsernsjefens forord

Vi spår en bærekraftig transportsektor, fordi vi skal skape den selv

Som fersk konstituert konsernsjef i Bane NOR ønsker jeg først og fremst å takke avtroppende konsernsjef Gorm Frimannslund. Han har lagt ned en stor innsats for jernbanen og Bane NOR. Siden oppstarten i 2017 er det gjort mye godt arbeid for å styrke både foretaket og våre anlegg. Det skal videreføres.

Som tidligere administrerende direktør i Spordrift kjenner jeg godt til samfunnets høye forventninger til jernbanen. Bane NOR skal fornye og modernisere, og vi skal drifte den daglige tog­trafikken. Vår jobb kan se enkel ut fra utsiden. Gjennom et grundigere blikk blir det likevel tydelig hvor komplekst og krevende det er å vedlikeholde og bedre dagens anlegg. Samtidig er det fullt forståelig at passasjerene vil ha det togtilbudet de betaler for. Vi må erkjenne at jernbanen ikke har levd opp til folks forventninger.

Fjoråret endte med problemer på den nye Follobanen. Den offisielle åpningen 12. desember var en festdag, men bare syv dager senere måtte vi stenge strekningen. I over to måneder kjørte det ikke trafikk gjennom Blixtunnelen. Det gikk utover pendlerne, andre togpassasjerer og togselskapene.

I 2022 opplevde passasjerene også mange forsinkelser og innstilte avganger. Målet er alltid å levere en infrastruktur som sørger for stabil og pålitelig togtrafikk. Det klarte vi ikke i fjor.

Undersøkelsene av Follobanen er i full gang. Vi skal lære av det som har skjedd, og samtidig er det viktig at vi ser fremover. Bane NOR har et betydelig samfunnsansvar som fordrer at vi hever blikket og gjør jobben vår. For tross utfordringene på jernbanen; samfunnet er avhengig av en fungerende, klimavennlig, energi- og arealeffektiv transport. Norge trenger jernbanen. Landet vårt trenger mer utslippsfri frakt av gods og folk. Det skal vi levere – sammen med togselskapene.

Selv utenfra har jeg ikke kunnet unngå å legge merke til innsatsen de ansatte i Bane NOR la ned gjennom fjoråret. Jeg ser kompetanse, profesjonalitet og en vilje til å lykkes. Det styrker troen på fremtiden til norsk jernbane og Bane NOR. I vår virksomhet er det dyktige og kunnskapsrike fagfolk. Vi er ansatte som står på for hverandre. Jeg er omgitt av kloke hoder, folk med dyktige hender og hjerter for jernbanen. I vår virksomhet har vi en kultur fra tidligere tider, som går i arv fra erfarne folk til nyansatte kolleger. Jernbanen og vårt samfunnsoppdrag betyr mye for oss. Det merker alle som er i Bane NOR.

Jeg gleder meg til vi ser effekten av de mange punktlighetstiltakene vi nå jobber med. Det arbeidet er en maraton, ikke en sprint. På sikt skal det redusere feilene som dagens foreldede infrastruktur fører til. For sammen med vår oppdragsgiver og eier må vi sørge for at vår enkeltsporede jernbane ikke blir stadig mer nedslitt. Vi må øke satsingen på fornyelse. Det vil ta flere år, men når disse tiltakene fungerer sammen – når de utfyller hverandre – vil vi oppleve en ny hverdag på jernbanen.

Derfor spår vi en mer bærekraftig fremtid innen transportsektoren. Vi spår bedre punktlighet. Vi spår en fremtid der flere reiser med jernbane og mer gods flyttes fra vei til bane. Vi spår en slik fremtid, fordi vi skal være med og skape den selv.