Jernbanenettet i tall

4 247 kilometer med jernbanespor

335 togstasjoner og holdeplasser

15 godsterminaler

2 622 bruer

725 tunneler

4 360 eiendommer

15 verksteder

15 tømmerterminaler

Året som gikk

 • Januar

 • Gorm Frimannslund Konsernsjef Foto Anne Mette Storvik

  Nye avtaler gir Bane NOR økt handlingsrom

  Nye avtaler gir Bane NOR økt handlingsrom

  13. januar

  Bane NOR og Jernbanedirektoratet signerte 13. januar to nye avtaler som gir Bane NOR større handlingsrom og bedre forutsetninger for å utvikle jernbanen. Bane NORs beslutninger skal være basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet i tråd med de nye vedtektene.

  – Vi har lenge bedt om større handlingsrom, og det har vi nå fått. Med økt frihet følger mer ansvar. Avtalene gir oss mer egnede økonomiske forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde jernbanen, og nå ser vi fram til å ta dette i bruk, sa Gorm Frimannslund, daværende konsernsjef i Bane NOR.

  Det betyr at foretaket i større grad kan bestemme hvilke tiltak som skal føre til at effektmål nås og når de iverksettes.


  Til bilde:
  – Med økt frihet følger mer ansvar. Avtalen gir oss mer egnede økonomiske forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde jernbanen, sa daværende konsernsjef Gorm Frimannslund.

 • Merakerbanen 1 foto Bane NOR

  Meråkerbanen stengt etter uværet Gyda

  Meråkerbanen stengt etter uværet Gyda

  13. januar

  God beredskap til tross, Gyda satte spor etter seg som det tok tid å rette opp i. Meråkerbanen måtte stenge etter vinterstormens herjinger torsdag 13. januar da vinterstormen Gyda traff Hardanger og videre nordover hele veien opp til Finnmark. De påfølgende dagene ble det varslet ekstreme nedbørsmengder. Verst ble det på Vestlandet og i Trøndelag.

  Ekstremværet førte til store skader på Meråkerbanen og omfattende reparasjonsarbeid. En fylling raste ut og det var ikke tillatt å ferdes i området. Det gjorde at oppstart av utbedringene tok tid.

  Banen var stengt i over tre uker, og åpnet for trafikk igjen 7. februar.

  Til bilde:
  Fyllingen under sporet raste ut da Gyda herjet som verst. Omfattende reparasjons- arbeid pågikk frem til siste uken av januar.

 • Februar

 • Reindriftsnaeringa og Bane NOR samarbeider Foto Marianne Henriksen

  Samarbeider i respekt for hverandres næring

  Samarbeider i respekt for hverandres næring

  6. februar

  Bane NOR og reindriftsnæringens samarbeid på Saltfjellet gir resultater. Målet er at reinsdyra ledes trygt til beite, og toget kjører i rute. –

  Påkjørsler av tamrein med tog skaper utfordringer for både Bane NOR og reindriftsnæringen. Det handler om dyrevelferd, viltøkologi og tapt næringsgrunnlag. Det gir også et arbeidsmiljøproblem for lokførere i tog­selskapene og ansatte i Bane NOR. Derfor har vi et felles mål om å unngå påkjørsler, sier Bjørn Sørum, banesjef ved Nordlandsbanen.

  Til bilde:
  Bane NOR og reindriftsnæringa samarbeider godt for at reinsdyra skal kunne ledes trygt til beite og at toget kjører i rute.

 • 22 feb Hove hensetting illustrasjon Bane NOR

  I startgropa for ny togparkering på Lillehammer

  I startgropa for ny togparkering på Lillehammer

  22. februar

  På Hove nord for Lillehammer planlegger Bane NOR nye spor for parkering av tog, og i februar gikk vi i gang med forberedelser med sikte på bygge­start i 2023. Prosjektet er viktig for å få flere avganger på Dovrebanen i fremtiden. Hove ligger rundt tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. Området for hensetting (togparkering) skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av fylkes­veg 2522 Storhovearmen og i syd av drifts­basen for skinnegående arbeidsmaskiner. Det planlegges åtte spor med plass til totalt 16 togsett av typen Flirt, og det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra.

  – Vi tar sikte på at byggingen kan starte i løpet av 2023 og sluttføres på sensommeren 2025, opplyser Morten Berg, prosjektleder i Bane NOR.

 • Mars

 • 9 mars Ukraina

  Jernbanen i Europa støtter Ukraina

  Jernbanen i Europa støtter Ukraina

  9. mars

  Hele jernbanefamilien i Europa mobiliserer. Østbanehallen på Oslo S ble lyssatt i Ukrainske farger kort tid etter Russlands invasjon, for å markere solidaritet og støtte til det ukrainske folk. Bane NOR sendte støtteerklæringer til våre kolleger på den ukrainske jernbanen. Vi tilbød vår hjelp og medarbeiderne samlet inn penger til kolleger i det krigsrammede landet. Krigen i Ukraina engasjerte jernbaneansatte over hele Europa. Tiltakene varierte fra land til land.

  – De humanitære lidelsene berører og engasjerer oss alle. Det er vondt å se tv-bilder av kvinner og barn på flukt, ødeleggelse og død. Det er naturlig at man kjenner et behov for å hjelpe og vise støtte til det ukrainske folk som er i en fortvilet situasjon, sa Gorm Frimannslund, daværende konsernsjef.

 • April

 • Bane nor eiendom har signert kontrakt for nye trondheim s illustrasjon Bane NOR

  Grønne og ambisiøse planer for Trondheim S

  Grønne og ambisiøse planer for Trondheim S

  1. april

  April 2022 gikk startskuddet for sentrumsutvikling rundt Trondheim S. Dette blir et nytt, moderne knutepunkt til glede for reisende og byen. Det nye terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger i området, slik at flere kan jobbe og bo sentralt nær togstasjonen. Her skal det også komme et større tilbud innen handel og service.

  Til bilde:
  Illustrasjon av hvordan nye Trondheim S skal se ut. Et romslig og grønt innendørsområde med god takhøyde og varme materialer.

 • Mai

 • Utbygging sommer 21 drammen foto marianne henriksen web

  Kutter utslipp og stiller strengere krav

  Kutter utslipp og stiller strengere krav

  9. mai

  Å kjøre tog er en utslippsfri, arealbesparende og energi- effektiv transport. Å bygge jernbane har derimot kostnader for klima og miljø. Nå skal prosjektene våre miljøsertifiseres. Det vil styrke tiltak for klima og miljø i utbyggingsprosjektene våre.

  Bane NOR har store ambisjoner for utslippskutt på anleggsplassene og ønsker å være en rollemodell for bærekraftig utvikling innen 2025. Selv om det jobbes godt med mange konkrete tiltak, må vi erkjenne at det gjenstår en del før vi blir grønnest i klassen.

  Våren 2022 ble det også klart at seks av våre prosjekter i Drammen, Sandnes, Narvik og Sande skal bidra til grønnere jernbaneutbygging. Det kan styrke hele byggebransjens kunnskap om utslippsfrie anleggs- plasser. Samferdselsdepartementet ga støtte til totalt tolv prosjekter som skal bidra til mer bærekraftige utbygg­inger. Bane NOR står bak seks av disse, og samarbeider i tillegg om ytterligere ett prosjekt med Nye Veier og Statens vegvesen.

  Til bilde:
  Fra utbyggingen ved Drammen stasjon sommeren 2021.

 • Juli

 • Loven Lukas i Ranheimsfjaera barnehage2 Foto Ranheimsfjaera barnehage27

  Fikk løvebesøk i barnehagen

  Fikk løvebesøk i barnehagen

  7. juli

  På Ranheim i Trondheim er det planoverganger i et område med flere skoler og barnehager. I juli dukket Løven Lukas opp i Ranheimsfjæra barnehage for å lære barna om hvordan de skal krysse planovergangen på en sikker måte. Hit kom også NRK Midtnytt, som laget et fint innslag om besøket.

  – Når man ser sånne togskinner, med sånne bånd, da må en vente til de åpner seg før en går over, fortalte seks år gamle Ingrid Sandven Morseth, til NRK.

  Dette var et ledd i Bane NORs holdningsskapende arbeid for å redusere
  ulykker og farlige hendelser ved planoverganger.

 • August

 • Bane NOR2867 4

  Hele nye Ski stasjon åpnet for trafikk

  Hele nye Ski stasjon åpnet for trafikk

  8. august

  I august kunne endelig de reisende benytte hele den nye stasjonen på Ski, med gjennomgang fra øst til vest og avganger fra alle spor og plattformer.

  – Vi takker for tålmodigheten til reisende og naboer, og vi takker for innsatsen til nesten 600 arbeidere som i sommer har jobbet på Follobanen, sa Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i Bane NOR.

  Til bilde:
  Ski stasjon åpnet for trafikk 8. august med tre nye plattformer med seks spor, to store reisetorg, utvidet parkeringsområde og flere sykkelparkeringsplasser.

 • 24 aug dronebilde storen torkel dalan crop 945

  Trønderske tog får stell på Støren

  Trønderske tog får stell på Støren

  24. august

  Onsdag 24. august åpnet det nye og toppmoderne verkstedet på Støren. Her skal laserstyrte jekker løfte inntil 280 tonn tog nesten to meter over bakken for vedlikehold. I tillegg er det bygget nye parkeringsspor, som er viktige for den store jernbanesatsingen i Trøndelag.

  Verkstedet kan gjøre vedlikehold av alle typer persontog som trafikkerer trønderske spor og det er spesielt innrettet mot de nye Flirt-togene som kan gå både på strøm og diesel. Disse togene er mye lengre enn de gamle, og derfor har Støren også fått nye spor der settene kan parkeres når de ikke er i bruk. Plasseringen på Støren er ideell for å betjene lokaltogpendelen på Trønderbanen, og her møtes også Rørosbanen og Dovrebanen.

 • September

 • Profilerende Bane NOR bilder foto Aksel Jermstad Bane NOR

  Bane NOR fem år!

  Bane NOR fem år!

  1. september

  1. januar 2017 ble Bane NOR opprettet. Derfor feiret vi femårsjubileum i 2022 ved å invitere alle våre ansatte til fest i Oslo spektrum. Dette var også den første anledningen etter pandemien til å møtes sosialt på tvers av regioner, divisjoner og avdelinger. Jubileet ble behørig markert 1. september med god mat, taler, musikk og dans.

 • Oktober

 • Drammenbanen 150 ar foto Harry Korslund Bane NOR

  Gratulerer med 150-årsdagen, Drammenbanen!

  Gratulerer med 150-årsdagen, Drammenbanen!

  19. oktober

  I sin tid var den uønsket i Drammen, men 150 år senere er Drammenbanen en pulsåre i det norske jernbane- nettet. Banen er i dag det mest klimavennlige og effektive transportmiddelet i ett av Norges tettest befolkede områder. Derfor var vi stolte av å kunne feire vår livs- kraftige og vitale jubilant i oktober i fjor. Vi skal fortsette å utvikle knutepunktene og modernisere banen i minst 150 år til.

 • November

 • Togparkering2

  Nye planer for togparkering sparer samfunnet for milliarder

  Nye planer for togparkering sparer samfunnet for milliarder

  2. november

  Bane NOR utarbeidet i fjor en ny nasjonal strategi for togparkering, der vi ser behovet for parkeringsplasser i hele landet under ett. Det planlegges og bygges nye spor flere steder i landet. Samtidig moderniseres og fornyes dagens anlegg. Målet er at stadig flere skal kunne reise kollektivt og utslippsfritt på skinner. Til det trengs flere tog og dermed flere parkeringsplasser. Her kan togene få enkelt vedlikehold og stå utenfor det trafikkerte sporet – når de ikke er i bruk.

  Med den nye strategien kan vi halvere antall nye parkeringsplasser fra 80 til 40, ved å bygge på eiendom vi allerede eier og som er utviklet for jernbanedrift. Det gjør at vi sparer samfunnet for to milliarder kroner. Å «resirkulere jernbanegrunn» er både billigere og mer miljøvennlig.

  Til bilde:
  Ny nasjonal strategi for togparkering (hensetting) gir en besparelse på to milliarder kroner.

 • 10 nov Sentralen Trondheimc Marianne Henriksen

  Åpnet ny sentral for trafikkstyring i Trondheim

  Åpnet ny sentral for trafikkstyring i Trondheim

  10. november

  Det var god stemning, kake på bordet og flotte ord under åpningsmarkeringene av Trafikkstyringssentral Nord i Trondheim 10. november.

  – Vi er i gang med den digitale revolusjonen, og går rett fra jernbane 1.0 til jernbane 2.0, sa statssekretær Johan Vasara i Samferdselsdepartementet. Herfra overvåkes 40 prosent av landets jernbanestrekninger, med utstyr som er tilpasset fremtidig teknologisk utvikling.

  – Dette er selve «hjernen» i trafikkavviklingen, sa Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane NOR.

 • Desember

 • Narvikterminalen drone foto spordrift prosjekt

  Åpnet ny Narvikterminal – viktig for lokal og global transport

  Åpnet ny Narvikterminal – viktig for lokal og global transport

  8. desember

  8. desember åpnet en opprustet Narvikterminal. Nå kan malm- og godstransporten fortsette sin vekst, fra en godsterminal som også kommer Forsvaret og våre allierte til gode.

  Bakgrunnen for utvidelsen er den sterkt økende godstrafikken mellom Sør- og Nord-Norge. Både Nordlandsbanen og Ofotbanen er viktig for denne trafikken, og Narvikterminalen har vært overbelastet i flere år i sene kvelds- og nattetimer.

  Til bilde:
  Ny terminal legger til rette for fortsatt vekst for malm- og godstransport.


 • OYG3788 Gront lys for Follobanen Ski stasjon 1112 22 Passasjerer av og pa tog Foto Oystein Grue behandla

  Follobanen åpnet – og måtte stenge

  Follobanen åpnet – og måtte stenge

  11. desember

  Etter mange års utbygging åpnet Follobanen 11. desember 2022. Dessverre ble det som skulle være en stor feiring, raskt til en større krise da det etter kort drift oppsto problemer i Blixtunnelen. 19. desember måtte Follobanen stenge, mens vi gikk i gang med en stor og omfattende jobb for å rette feilene som hadde oppstått. For alle i Bane NOR har dette vært en svært vanskelig situasjon som gikk ut over pendlerne, andre togpassasjerer og togselskapene. Det er vi lei oss for. Trafikken kom endelig i gang igjen 5. mars 2023.

 • Nasdaq

  Norsk jernbane på Times Square

  Norsk jernbane på Times Square

  21. desember

  Da Bane NORs navn lyste opp på Times Square i New York i desember, var det for å ønske norsk jernbane velkommen til det europeiske kraftmarkedet Nasdaq Commodities.

  Det aller meste av togtrafikken i Norge går på strøm og Bane NOR kjøper inn og leverer kraft til togselskapene. Tilknytningen til dette markedet gir oss mulighet til å handle og levere grønn energi både billigere og mer forutsigbart. Det betyr standardisert og pålitelig handel på en råvarebørs med rundt 250 medlemmer fra 20 land.

  Til bilde:
  Nyheten om Bane NORs tilslutning til råvarebørsen Nasdaq Commodities gikk ikke upåaktet hen. Her fra storskjerm på New Yorks Times Square.

Togtrafikken i tall

87,8 %

punktlighet på persontog

76,2 %

punktlighet på gods

95,1 %

regularitet på persontog

97,5 %

regularitet Bane NOR