Konsernsjefens forord

Det er en stund siden nyttårsrakettene lyste opp de første øyeblikkene av året 2021. Vi ønsket hverandre godt nytt år med et håp om en enklere og smittefri hverdag. Slik ble det dessverre ikke. Koronaen satte sitt preg også på fjoråret.

Til tross for utfordringene har vi klart å opprettholde god drift av jernbanen. Vi har brettet opp ermene og løst våre oppgaver. Vi har drevet våre prosjekter fremover. Det har vi klart mens vi har holdt et høyt sikkerhetsnivå på våre anlegg og forebygget økt smitte på brakken, i sporet og på kontoret. Folk har stått på og lagt ned stor arbeidsinnsats.

Derfor ønsker jeg å rette en hjertelig takk til alle Bane NORs dyktige ansatte! Jeg vil samtidig takke samarbeidspartnere, entreprenører og underleverandører for en vel utført jobb i året som gikk.

Høsten 2021 ble vanskelig både for oss og for mange pendlere i Stor-Oslo. I noen måneder beveget samfunnet seg tilbake mot normalen, og vi kunne glede oss over at folk strømmet tilbake til togstasjonene. Samtidig opplevde vi flere hendelser som gikk ut over punktligheten.

Jeg har forståelse for at passasjerer irriterer seg når de ikke får den varen de forventer og har betalt for. Jeg skjønner godt at mange blir sinte når de ikke kommer seg til og fra jobb. Mange i Bane NOR er også avhengig av toget mellom hjemmet og arbeidsplassen. Det er vondt de dagene jernbanen blir et problem i folks hverdag, istedenfor den gode, klimavennlige transportløsningen vi vanligvis er så stolte av.

Likevel er punktligheten god for hele året sett under ett. Over 90 prosent av alle passasjertogene gikk i rute. Det betyr at målet om 90 prosent punktlighet ble oppnådd til tross for jernbanens driftsutfordringer grunnet stort vedlikeholdsetterslep.

Vi har brettet opp ermene og løst våre oppgaver. Vi har drevet våre prosjekter fremover.

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR

ERTMS Holmlia Foto Liv Tone Otterholt

I 2021 fikk vi endret noen rammebetingelser som gir god grunn til optimisme på Bane NORs og jernbanens vegne. Bedre forutsigbarhet og større økonomisk og operasjonelt handlingsrom er stikkord for avtalen som ble inngått med Samferdselsdepartementet september 2021, og som ble fulgt opp av nye avtaler med Jernbanedirektoratet i januar 2022. Enkelt forklart har vi fått større handlingsrom til å beslutte tiltak der vi mener behovet og effekten er størst.

Et viktig element er innføring av fastpris for byggeprosjekter. Dersom vi klarer å gjennomføre prosjektene rimeligere enn avtalt, beholder vi selv besparelsen. Det kan brukes til andre viktige oppgaver vi selv prioriterer. Blir det tvert imot overskridelser, må vi selv dekke de økte kostnadene.

Det er politikerne som bestemmer hvilke mål vi skal jobbe mot. Det kan for eksempel være at flere passasjerer skal kunne reise raskere, på en mer punktlig jernbane. Nå skal vi selv bestemme hvilke prosjekter og tiltak vi iverksetter for å oppnå disse effektene.

Dette øker vår handlefrihet, noe vi har jobbet for i flere år. Nå har vi fått den, og det skal vi glede oss over! Samtidig skal vi kjenne på det økte ansvaret som følger med. Våre eiere og samfunnet vil følge nøye med på hva vi leverer, og hvordan vi skaper resultater. De skal få se Bane NOR-ansatte som sammen står på og videreutvikler jernbanen på en samfunnsøkonomisk god og bærekraftig måte. Vi skal vise hva Bane NOR duger til og hvorfor alle som reiser med jernbanen har valgt rett.

I 2021 fikk vi endret noen rammebetingelser som gir god grunn til optimisme på Bane NORs og jernbanens vegne.

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR