Interessentdialog

Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte og utvikle jernbanenettet og jernbaneeiendom og styre togtrafikken.

Bane NOR er avhengig av tillit og forståelse hos eier og lokale og sentrale myndigheter og politikere, og naboer til våre anlegg, for å gjennomføre oppdraget. Bane NOR har en egeninteresse i å ha god dialog med myndigheter og Bane NORs interessenter, for å bidra til en kunnskapsbasert debatt om jernbanen og Bane NOR, og påvirke våre rammebetingelser og handlingsrom.

Våre interessenter favner bredt, fra beslutningstakere og premissgivere til kunder og naboer til våre anlegg. En oversikt over våre interessenter vises i figuren under.

Interessenter

Bane NORs interessenter.

Bane NOR samhandler jevnlig med våre interessenter i ulike fora som informasjonsmøter i lokalmiljøet, nettverkssamarbeid i sektoren og dialog med vår eier, tilsyn og leverandører, samt gjennomført ulike kunde- og omdømmeundersøkelser. All dialog gir input til utvikling av Bane NOR, inkludert arbeidet med bærekraft.