Rev Monitorknutepunkt pdf Bla

Veikart for bærekraft

Bane NORs veikart for bærekraft er vår plan for arbeidet med bærekraft for perioden 2021-2025.

Les mer

Våre prioriterte bærekraftstema

Illustrasjon banenor 01

FNs bærekraftsmål og Bane NORs prioriteringer

FNs bærekraftsmål er et globalt veikart for en bærekraftig utvikling og hele verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer