Jernbanenettet i tall

4 221 kilometer med jernbanespor

335 togstasjoner og holdeplasser

723 tunneler

2 618 bruer

15 godsterminaler

14 togverksteder

16 tømmerterminaler

4 360 eiendommer

Året som gikk

 • Januar

 • Januar 1 Anne Mette Storvik

  Får skryt for universell utforming

  Får skryt for universell utforming

  Holmestrand stasjon får hederlig omtale når DOGA (Design og arkitektur Norge) deler ut Innovasjonsprisen for universell utforming. – I tillegg til å bygge en fantastisk togstasjon med spesielt god belysning, har Bane NOR klart å benytte muligheten ved denne stasjonen til å skape en bedre by, rett og slett, sa juryen.

 • Januar 2

  Seksårs-inspeksjon på Teams

  Seksårs-inspeksjon på Teams

  Seksårs-inspeksjonen av Hølendalen jernbanebru blir av pandemiske årsaker gjennomført med drone og liveoverføring på Teams. Bruingeniører og kolleger som jobber med teknologi er med på fjernvisningen og instruerer i sanntid dronepiloten på stedet om hvor dronen skal kjøre underveis.

 • Februar

 • Februar 1

  Moderne lydanlegg på Ski stasjon

  Moderne lydanlegg på Ski stasjon

  Nye Ski stasjon er først ute med et topp moderne høyttaleranlegg, som gir bedre lyd til de reisende og folk som bor i nærheten. Lydsensorer gjør at bakgrunnsstøy fanges opp og lydnivået på annonseringen tilpasses automatisk. Hvis et tog kjører inn på stasjonen midt under annonseringen, blir lyden umiddelbart skrudd opp. Nationaltheatret stasjon og Oslo S er neste stasjoner ut.

 • Mars

 • Mars 1

  Tunnelgjennomslag i Moss

  Tunnelgjennomslag i Moss

  Litt over to år etter at Mosseordfører Hanne Tollerud fyrte av den første salven på Verket, kommer gjennombruddet i Sandbukta i mars 2021. Av smittehensyn er kun en håndfull personer til stede for å bivåne begivenheten, mens resten følger milepælen på Teams.

 • April

 • Skjermbilde 2022 03 29 kl 20 05 34

  Vi lanserer vår nye bærekraftstrategi

  Vi lanserer vår nye bærekraftstrategi

  «Mer på skinner setter mindre spor». Bærekraftstrategien for 2021-2025 er vårt veikart for arbeid med bærekraft fremover. Vårt viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog. Vi skal videreutvikle jernbanens miljøfortrinn, sikre punktlighet og forutsigbarhet og styrke knutepunktutvikling og sømløs reise.

 • April 2 Dag Svinsas

  Ranheim tilbake på Trønderbanens kart

  Ranheim tilbake på Trønderbanens kart

  Helt siden 1985 har togene kjørt forbi stasjonsbygningen på Ranheim stasjon, men 6. april 2021 gjenåpner stasjonen for av- og påstigning av lokaltogene på Trønderbanen etter 36 år. Bane NOR har bygget helt nye plattformer på stasjonen for å kunne ta imot de nye lokaltogene som skal settes i trafikk.

 • Mai

 • Banorama 01

  Lansering av Banorama

  Lansering av Banorama

  Vi lanserer Banorama.no, vårt nye jernbanesikkerhetsunivers. Med Banorama håper vi å få jernbanesikkerhet inn i klasserommene og ut til både store og små på en helt ny måte. Banorama er en morsom, rask og oppdatert verden tilpasset til alt fra smarttelefon til smarttavle. Vi håper å nå ut til langt flere med livsviktig kunnskap om ferdsel langs jernbanen.

 • Mai 2

  Nytt brann- og redningstog

  Nytt brann- og redningstog

  Bane NORs nye brann- og redningstog får sin debut i aktiv tjeneste under beredskapsøvelsen i Kongshavntunnelen i mai. Nyvinningen byr på rikelig med utstyr som trengs for å kunne håndtere krevende nødsituasjoner. Alt av pumper, koplinger og kraner er naturligvis kompatibelt med tilsvarende utstyr som brann- og redningsetatene rår over, slik at opptil 88 000 liter vann havner der det skal i tilfelle brann.

 • Oyg1186sluttkontrollkl at kongsvingerbanen1

  I mål med 111 kilometer nye strømlinjer på Kongsvingerbanen

  I mål med 111 kilometer nye strømlinjer på Kongsvingerbanen

  Jobben er gjort ca. 140 millioner kroner under budsjett og i mål et halvt år før tiden. Målet er færre forsinkelser og innstilte tog. Det elektriske anlegget mellom Lillestrøm og Åbogen i Eidskog var fra 1950-tallet og dermed modent for utskifting.

 • Juni

 • Juni 1

  Betydelig oppgradering av Nordlandsbanen

  Betydelig oppgradering av Nordlandsbanen

  I løpet av en helg i juni jobber mer enn 250 personer på mer enn 20 steder langs Nordlandsbanen. Målet med den betydelige oppgraderingen var en mer moderne, driftssikker og komfortabel jernbane. Det blir også klargjort til det nye digitale signalsystemet, ERTMS, som skal tas i bruk mellom Grong og Bodø i oktober 2022.

 • Juni 2 Monica Toften

  Nytt sykkelhotell åpner ved Ås stasjon

  Nytt sykkelhotell åpner ved Ås stasjon

  Det nye sykkelhotellet har plass til 208 sykler inne og 180 ute under tak. Målet er å tilby sikker og praktisk sykkelparkering og å tilrettelegge for at flere velger kollektiv transport fremfor privatbil.

 • Juli

 • Dsc5014 72 1500px

  Gjennomslag i Gråmunktunnelen på Vestfoldbanen

  Gjennomslag i Gråmunktunnelen på Vestfoldbanen

  2. juli jubler vi over gjennomslag i den 1,1 km lange Gråmunktunnelen på Vestfoldbanen. 312 dager etter den første salven ble skutt. Tunnelen blir en del av det nye dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker på Vestfoldbanen når det åpnes for trafikk i 2025.

 • Juli 2 Trond Reidar Teigen NTB

  Brann på Sandefjord stasjon og nytt signalanlegg

  Brann på Sandefjord stasjon og nytt signalanlegg

  Det blir omfattende brann- og røykskader på deler av infrastrukturen mellom Sandefjord og Lauve på Vestfoldbanen etter brannene som oppstår i sikringsanlegget 27. juli. Togtrafikken stenges mellom Tønsberg og Skien fram til gjenåpning 27. september. Mens de reisende blir skysset med buss, jobber vi intensivt med å bygge opp et midlertidig sikringsanlegg på rekordtid. Et nytt og komplett signalanlegg står på plass i løpet av 2022.

 • August

 • August Hilde Marie Braaten

  Anker Filipstad-dommen til Høyesterett

  Anker Filipstad-dommen til Høyesterett

  I august finner Borgarting lagmannsrett oss skyldig i uaktsomt drap etter ulykken på Filipstad driftsbanegård i 2019. En tragisk ulykke som endte med at en ungdom mistet livet og to ble skadet. Tingretten fant Bane NOR skyldig i brudd på sikkerhetsstyringsforskriften, men frifant oss for å uaktsomt ha forvoldt død og kroppsskade. Lagmannsretten finner oss skyldig på alle punkter. Vi mener dommen ikke kan bli stående og anker saken til Høyesterett.

 • September

 • September 1 Ingvild Eikeland

  Åpner nytt togverksted på Bergen stasjon

  Åpner nytt togverksted på Bergen stasjon

  Samferdselsministeren Knut Arild Hareide klipper snoren på det nye togverkstedet på Bergen stasjon 2. september og lar seg begeistre over det han får se. Vi bygget og eier verkstedet, og vi har inngått en tiårig leieavtale med Vy Tog AS, som skal bruke verkstedet til å vedlikeholde togene på Bergensbanen.

 • Hareide kongshavntunnelen

  Første offisielle tur gjennom Kongshavntunnelen

  Første offisielle tur gjennom Kongshavntunnelen

  Den første offisielle turen gjennom Kongshavntunnelen inn til Oslo S kjøres med samferdselsminister Knut Arild Hareide om bord på toget. Det er 41 år siden forrige tilsvarende utvidelse av sporområdet på Oslo S, da Oslo-tunnelen ble koblet til i 1980. I desember 2022 åpner Follobanen mellom Ski og Oslo S for togtrafikk.

 • September 3 Vegard Antonsen

  Vi feirer Dovrebanen 100 år

  Vi feirer Dovrebanen 100 år

  Over to septemberdager feires den gamle, men svært oppegående jubilanten. Det skjer nøyaktig hundre år etter at Kong Haakon VII erklærte Dovrebanen for åpnet på Hjerkinn stasjon. Et damplokomotiv Type 26 frakter jubileumsfeirende passasjerer og HKH Kronprins Haakon Magnus fra Dombås stasjon til Hjerkinn, hvor kronprinsen markerer jubileet med å avduke en plakett. Deretter kjører toget videre til folkefester på Oppdal, Berkåk, Støren og Melhus før endestasjon Trondheim.

 • Oktober

 • Oktober 1 Vegard Breie

  Ett år til ERTMS

  Ett år til ERTMS

  Den 29. oktober 2021 markerer vi at det er ett år til ERTMS, det nye digitale signalsystemet tas i bruk. Først ut er Nordlandsbanen mellom Grong og Bodø. Norge er verdensledende i innføringen av det digitale signalsystemet for hele jernbanen, som vil gi færre forsinkelser. I dag har jernbanen 15 forskjellige typer signalanlegg, fordelt på over 300 steder. De er bygget med komponenter og teknologi fra forskjellige tiår som skal fungere sammen. I 2034 skal alle tog på jernbanenettet være styrt av det samme digitale systemet.

 • Oktober 2 Terje Borud

  Kjøper Paleet parkeringshus

  Kjøper Paleet parkeringshus

  I oktober sikrer vi oss Strandgata 19 rett ved Oslo S, også kjent som Paleet parkeringshus. Kjøpet er et ledd i vår strategi om å utvikle attraktive knutepunkt.

 • November

 • November 1 NRC Group

  Ny godkjenningsordning for sikkerhetsvakter

  Ny godkjenningsordning for sikkerhetsvakter

  I november innfører vi en ny godkjenningsordning for sikkerhetsvakter som jobber med jernbanen. Hensikten er å bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet, og å unngå brudd på regelverk. Sikkerhetsvaktene på jernbanen er svært viktige for Bane NOR. De har ansvaret for trafikksikkerheten når det jobbes i og ved jernbanen. Større virksomheter og bransjeforeningen EBA støtter Bane NORs nye ordning.

 • November 2 Olav Nordli

  Nye Steinkjer stasjon offisielt åpnet

  Nye Steinkjer stasjon offisielt åpnet

  30. november blir nye Steinkjer stasjon offisielt åpnet, etter å ha blitt bygget om og sporområdet utvidet for å kunne ta imot moderne, bimodale tog som er mye lengre enn de gamle. I løpet av 2021 og 2022 settes totalt 14 nye togsett inn i lokaltrafikken på Trønderbanen. Lengden på disse er over det dobbelte av de gamle togene. For å legge til rette for det nye materiellet, gjør Bane NOR tilpasninger mange steder – blant annet på Steinkjer, hvor togene snur.

 • Desember

 • Desember 1 Hilde Lillejord

  Railcare overtar frakt av jernmalm på Ofotbanen

  Railcare overtar frakt av jernmalm på Ofotbanen

  1. desember tar Railcare over frakt av jernmalm på Ofotbanen, som gjør selskapet til den tolvte og foreløpig nyeste godstransportøren på norsk jernbane. Frakten utgjør 2,4 millioner tonn årlig og kjøres på oppdrag fra Kaunis Iron AB, som har inngått en tiårig kontrakt med transportøren.

 • Desember 2 Nina Sandemose

  Bane NOR Eiendom lanserer «Oslobolig»

  Bane NOR Eiendom lanserer «Oslobolig»

  Mandag 20. desember lanserer Bane NOR Eiendom «Oslobolig» sammen med Oslo kommune, OBOS og NREP. Oslobolig skal hjelpe folk med vanlig lønn å kjøpe leilighet i Oslo.

Togtrafikken i tall

90,3 %

punktlighet på persontog

79,9 %

punktlighet på gods

95,2 %

regularitet på persontog

99,1 %

oppetid jernbanenettet

Punktlighet i pandemiens tid

Punktlighet i pandemiens tid

I 2021 satt pandemien sitt preg på togtrafikken. Godsselskapene økte fraktmengden sin ytterligere – med en oppgang på 12 prosent fra 2020. For persontogtrafikken, derimot, har hjemmekontor og lite reisevirksomhet gjort at togselskapene i fjor fraktet omtrent halvparten av det passasjerantallet de vanligvis har.

Lavt passasjertall bidro til god punktlighet. I 2021 endte punktligheten på jernbanen i Norge på 90,3 prosent for persontog og 79,9 prosent for godstog.

– Punktligheten på jernbanen var veldig god hele første halvår, og så sank den ned til et mer normalt nivå da samfunnet åpnet opp på høsten, forklarer konserndirektør i Bane NOR, Sverre Kjenne.

At punktligheten sank etter sommeren, er det flere årsaker til. Togtrafikken startet opp for fullt igjen og flere tog i trafikk gjør at forsinkelser som til tider kan oppstå, forplanter seg. Ser vi nærmere på tallene er punktligheten dårligst i rushtiden. I rushtiden er det flest tog i trafikk og også flest reisende. Dette gjør at stasjonsoppholdene blir lengre og det danner seg lettere kø på linjen og følgeforsinkelser. I tillegg hadde vi noen hendelser som bidro til at punktligheten sank til 88,5% i siste halvdel av 2021. Det merket også vår kunder, togselskapene.

– Høsten ble dårlig for oss blant annet på grunn av flere feil knyttet til Oslo S og Romeriksporten, og en brann i sikringsanlegget i nærheten av Sandefjord. Det fikk store konsekvenser for oss og kundene våre, som misliker forsinkelser like sterkt som oss, sier Margareth Nordby-Kringli. Hun er regiondirektør Tog Øst hos Vy og har resultatansvar for togtransporten på Østlandet, noe som i praksis vil si nærmere 80 prosent av all persontogtrafikk i Norge.

– Utfordringene skyldes i hovedsak gammel infrastruktur og noen større hendelser som brannen i Sandefjord. Med nytt signalsystem og mer midler til oppgradering vil vi gradvis se færre feil av denne typen, forklarer Kjenne.

Utnytte kapasiteten bedre for gods

Utnytte kapasiteten bedre for gods

– For oss som ikke er statseid, handler det om å utfordre den tradisjonelle tenkningen i markedet. Vi vil jo gjerne kunne laste inn mer kubikk på hver vogn, slik at vi reelt kan konkurrere mot lastebiltransporten, sier Jonas Pincini, terminal- og vekslingsleder i Hector Rail.

Selskapets markedsdirektør, Anders Bellander, legger til;

– Vi ser mye potensial i det norske markedet, og opplever at Bane NOR er veldig lydhøre for ønskene våre. For eksempel har de gjort en fantastisk jobb med å oppgradere terminalene med bedre belysning og gangveier – det har gjort driften på terminalene mye enklere for oss.