Bane NOR lærer av gamerne

Når utviklerne bak Bane NORs trafikkstyringssystem designer brukergrensesnittet for det nye verktøyet, henter de inspirasjon fra Norges beste utøvere i dataspillet League of Legends.

Skrevet av Liv Tone Otterholt

– Spillet har rundt 200 millioner brukere, og det er ikke uvanlig å bruke alt fra tre til ti timer daglig på å spille det. Til sammenligning er det verdens tredje største sportsarrangement, kun slått av Superbowl og Fotball-VM, forteller Anja Englund, teknologisjef for det nye trafikkstyringssystemet i Bane NOR.

Da Bane NOR skulle i gang med å utvikle et nytt trafikkstyringssystem, inviterte vi Jonathan Skjærstad, Truls Næss og Mikael Bruland, som er blant Norges beste utøvere i et av verdens mest populære dataspill: League of Legends (LoL).

Responderer raskere enn jagerflypiloter

Et brukergrensesnitt handler om utseende og funksjonaliteter som er brukervennlig og tilrettelagt for mest mulig effektivt arbeid. Bane NORs hensikt var å lære av spillets brukervennlighet med tanke på menyflyt og navigasjon, skjermbruk og visuell fremstilling av bilder og farger. Englund forteller at de også lar seg inspirere av spillernes raske responsrate og muligheten for personlig konfigurering.

– De beste utøverne er målt til å ha en bedre responsrate en jagerflypiloter, og de utnytter en kombinasjon av tastatur og mus for styring ved bruk av snarveier og hurtigmenyer. Spillet gir også utøveren rett mengde informasjon til rett tid for å kunne ta best mulig beslutninger på kortest mulig tid. Det er veldig inspirerende, sier Englund.

Anja Engelund web

Anja Engelund, teknologisjef for det nye trafikkstyringssystemet i Bane NOR. Foto: Liv Tone Otterholt, Bane NOR

ERTMS og TMS

Nye signal- og trafikkstyringssystemer

I forbindelse med innføringen av det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) utvikles også et nytt trafikkstyringssystem kalt Traffic Management System (TMS). Systemet skal brukes av toglederne som styrer og overvåker togtrafikken på jernbanen og legger til rette for mer effektiv trafikkavvikling, bedre planlegging av ruteplaner og bedre håndtering av avvik og uønskede hendelser. TMS vil gjøre det enklere og raskere å spre informasjon elektronisk til alle systemer og interessenter, slik at togselskaper og reisende får nøyaktig informasjon så tidlig som mulig.

Hva har dette med Bane NOR å gjøre?

League of Legends er et strategisk lagspill. Kommunikasjonen og samarbeidet mellom togleder og lokfører kan sammenlignes med hvordan utøverne kommuniserer og samarbeider i spillet.

– Korte kommandoer, chat, digitale varselsignaler og samarbeid ved å utnytte hverandres styrker på tvers av alder og landegrenser er noe av det vi synes er interessant, sier Englund.

League of Legends er også et fargerikt og lekkert spill. Tradisjonelle systemer for jernbanen er preget av grå farger og er ganske kjedelig å se på, selv om de presenterer mye data. Det ønsker vi å gjøre noe med.

– Når vi først skal bygge noe nytt og moderne, vil vi gjerne at det ser litt sexy ut. Et spill med 200 millioner brukere inspirerer. Og selv om vårt system ikke får like mange brukere, tror vi at vi kan sette en gullstandard for bransjen vår når vi viser hvor fint det kan bli, sier Anja Englund.

Korte kommandoer, chat, digitale varselsignaler og samarbeid ved å utnytte hverandres styrker på tvers av alder og landegrenser er noe av det vi synes er interessant.

Anja Englund, teknologisjef for det nye trafikkstyringssystemet i Bane NOR