Eventyrlig passasjervekst på jernbanen

Folk strømmer til stasjonene når togtilbudet styrkes. Siden 2011 har det årlige antallet passasjerer økt fra 60 til rundt 80 millioner. Alt tyder på at utviklingen kommer til å fortsette.

Skrevet av Simen Slette Sunde

I byområdene blir vi stadig flere mennesker, med stadig høyere mobilitet. Det betyr at vi reiser mer enn før, noe gir samfunnet en stor utfordring fordi vi ønsker ikke lengre køer på veiene eller at landets tettest befolkede regioner skal «gro igjen» av biltrafikk.

Utbygging og forbedring av kollektivtilbudet er en klimavennlig og arealbesparende løsning som i tillegg kan bidra til bedre byutvikling.

Gull for Grenlands fremtid

InterCity er satsingen på et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud. Strekningen mellom Grenlandsbyene (Skien og Porsgrunn) og Vestfoldbyen Larvik har vært et ledd i denne pågående utviklingen.

I mars 2019 viste trafikktall fra Vy en høy passasjervekst for nettopp Porsgrunn-Larvik. Det var ikke vanskelig å forstå hvorfor. Et halvt år tidligere åpnet det nye dobbeltsporet som reduserte reisetiden mellom byene med hele 22 minutter. Borte er den gamle, svingete og 34 minutter trege traseen fra 1882 som gikk langs Farrisvannet i en lang omvei mellom Grenlands-regionen og Vestfold-byen. Nå er det endelig nye tider: Toget kan holde høy fart på et rett dobbeltspor som frakter passasjerene mellom stasjonene på 12 minutter.

Det første toget ankom Larvik på det nye dobbeltsporet en grytidlig morgen 24. september 2018. I høstmørket skrittet fornøyde passasjerer ut på plattformen. Blant dem var Skien-ordfører Hedda Foss Five. Hun satte ord på den nye reisehverdagen for Grenlands-folket.

– Dette betyr utrolig mye for hele den nye regionen og også for oss i Skien. Det er gull for fremtiden, sa hun.

Et halvt år etter åpningen viste tallene at 16 000 nye passasjerer månedlig hadde løst billett på strekningen. Det utgjorde en trafikkøkning på 55 prosent.

55 prosent trafikkvekst mellom Porsgrunn og Larvik

LIHI 20150 0508 Oslos3673 web

Fra 2012 til 2018 økte persontrafikken med 68 prosent på strekningen mellom Lillestrøm, Oslo og Asker .

«Togrevolusjonen» rundt Oslo

Den samme positive utviklingen har vi sett rundt Oslo de siste årene. I årene 2012 til 2014 ble det gjennomført en større ruteomlegging som Jernbanemagasinet kalte en «togrevolusjon».

Dobbeltsporet på strekningen mellom Lillestrøm, Oslo og Asker gjorde det mulig med avganger hvert tiende minutt for regiontogene, mens lokaltogene gikk hvert kvarter. Effekten lot ikke vente på seg. Fra 2012 til 2018 økte persontrafikken med 68 prosent.

Vekst av en slik størrelse er gode nyheter for samfunnet og jernbanen, men likevel ikke helt uproblematisk. Til tross for et tiår der vi har fått milevis med nye dobbeltspor, store investeringer til vedlikehold og mange arbeidstimer ute i sporet, er kapasiteten stedvis og tidvis sprengt i byområdene, og slitasjen er stor på både gammelt og nytt jernbanemateriell.

– Vi er i ferd med å nå et metningspunkt med tanke på hva jernbanen kan levere, advarte jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanemagasinet i oktober 2019.

Hun la til at veksten kom til å fortsette, og at den ville bli spesielt stor på Østlandet.

Vi er i ferd med å nå et metningspunkt med tanke på hva jernbanen kan levere.

jernbanedirektør Kirsti Slotsvik

Går fra bil til klimavennlig tog

Bane NORs prognoser viser det samme. Det planlegges for tiden dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik, som etter planen skal stå ferdig i 2032. Dette er den siste strekningen som mangler før vi har et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn.

I 2018 var det nesten 2,7 millioner reisende på de sju stasjonene mellom Tønsberg og Skien. Når dobbeltsporet står ferdig i 2032, er det forventet over sju millioner reisende til og fra de samme byene og tettstedene.

En tredjedel av de nye passasjerene vil være bilister som parkerer bilen og heller velger det klimavennlige toget. En tredjedel er busspassasjerer som går over til jernbanen, mens den siste tredjedelen skyldes at transportbehovet generelt øker – vi blir flere som reiser mer.

2,7 millioner reisende på de sju stasjonene mellom Tønsberg og Skien

Illustrasjon banenor 003

Største satsing på Gjøvikbanen siden 1963

I 2022 blir det mulig med timesavganger i grunnrute til og fra Gjøvik. Det vil innebære en dobling av frekvensen. For å oppnå det gjøres det nå store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

Les mer

Jernbanen som motor for byutvikling

Utbygging av bedre kollektivløsninger i byene har flere positive effekter. Det er naturligvis bra at flere reiser klimavennlig med tog. Samtidig kan satsingen skape mer miljøvennlige og attraktive byer. Dette har transportforskerne dokumentert gjennom mange år.

Når stasjonene ligger sentralt i byene, bidrar det til mindre biltrafikk og mer miljøvennlig fortetting som igjen styrker byutviklingen. Fortettingen skjer fordi gode kollektivknutepunkt ofte fører til fremvekst av arbeidsplasser, handel og boliger nær stasjonen. Dermed kan flere gå og sykle mellom jobben, hjemmet og togstasjonen.

Konsekvensen er en renere by med mer folk, aktivitet og liv i sentrumsgatene. Det fremmer positive urbane kvaliteter som er etterspurt blant unge og høyt utdannede mennesker, som igjen er etterspurt blant arbeidsgiverne, som igjen er etterspurt av kommunene.

Det motsatte av fortetting rundt sentrale kollektivknutepunkt er utbygging av byenes utkantområder. Det går gjerne utover natur og dyrka mark. Det gir også mer bilkjøring fra nye boligområder inn til bykjernen eller til bilbaserte kjøpesentre. Konsekvensen er høyere klimautslipp og ofte et mindre attraktivt sentrum.

Moss og Ski gleder seg

I Moss bygges det i dag nytt dobbeltspor og stasjon sentralt i byen. Allerede under planleggingen av den nye stasjonen begynte kommunen å se hvilke effekter som kunne høstes. I mars 2017 uttalte daværende ordfører Tage Pettersen til banenor.no:

– I dag spør ikke store arbeidsgivere Moss kommune om parkeringsplasser. De ønsker tvert imot arealer i nærheten av kollektivknutepunktet. Det er faktisk en revolusjon!

Den samme måneden ble daværende ordfører i Ski, Tuva Moflag, intervjuet av Jernbanemagasinet. Hun var ikke mindre optimistisk på sin egen kommunes vegne:

– Vi har vunnet i lotto! Follobanen kommer til å gi oss et fantastisk løft!

Det er mye som tyder på at de begge får rett.

(Kilder: Statistisk sentralbyrå, Jernbanemagasinet, banenor.no)

Vi har vunnet i lotto! Follobanen kommer til å gi oss et fantastisk løft!

tidligere ordfører i Ski, Tuva Moflag