Note 01

Skinnegående kjøretøy og skinne-/veimaskiner

Utslipp basert på liter anleggsdiesel levert fra Circle K til bruk av Bane NOR og Spordrift i skinnegående maskiner og skinne-/veimaskiner for drift og vedlikehold av driftssatt jernbane. Anleggsdiesel fylles i tanker og noe avvik i tall kan forventes da endring i lagerbeholdning ikke er hensyntatt.

Note 02

Tjenestebiler

Utslipp basert på drivstofforbruk fra leasingselskap, LeasePlan. Person- og varebiler brukt av Bane NOR og Spordrift.

Note 03

Energiforbruk – Fyringsolje til oppvarming

Utslipp basert på liter fyringsolje levert fra Circle K til bruk i Bane NORs oljefyr.

Note 04

Lekkasje av SF6

Utslipp basert på mengde etterfylt i anlegg og eventuelle uønskede hendelser som har ført til utslipp.

Note 05

Energiforbruk – Elektrisitet lokasjonsbasert

Utslipp er basert på mengde levert elektrisitet fra Bane NOR Energi (til jernbaneinfrastruktur) og LOS AS (til bygningsmasse brukt av Bane NOR). Den store reduksjonen i utslippstall fra 2018 til 2019 skyldes overgang fra utslippsfaktor for nordisk strøm-miks til utslippsfaktor for norsk strøm-miks.

Note 06

Energiforbruk – Elektrisitet markedsbasert

Utslipp er basert på mengde levert elektrisitet fra Bane NOR Energi (til jernbaneinfrastruktur) og LOS AS (til bygningsmasse brukt av Bane NOR). Bane NOR Energi kjøper opprinnelsesgaranti på alt innkjøpt elektrisitet til jernbaneinfrastruktur.

Note 07

Energiforbruk – Fjernvarme

Utslipp basert på fjernvarme levert til bygningsmasse brukt av Bane NOR.

Note 08

Flyreiser

Utslipp basert på flyreiser for ansatte i Bane NOR og Spordrift. Utslippstall mottas fra reisebyrå med bakgrunn i antall gjennomførte reiser.

Note 09

Bruk av ansattes egne biler til tjenestereiser

Utslipp basert på antall kjørte km for ansatte i Bane NOR og Spordrift.