Bane NORs miljøår

Oslo var europeisk miljøhovedstad for 2019, og Bane NOR stolt samarbeidspartner med Oslo kommune. 2019 var også Bane NORs miljøår.

Miljø og klima er på dagsordenen i samfunnet. Parisavtalen setter ambisiøse mål for reduksjon av klimagassutslipp for å begrense klodens oppvarming. Det er derfor en selvfølge at miljø og klima også settes på agendaen her hos oss. Jernbanen er viktig for å redusere utslippene fra transport, samt å oppnå dagens målsettinger innen miljø og klima. Samtidig må vi erkjenne at også vi setter miljø- og klimaavtrykk gjennom vår virksomhet.

Bane NORs mål er å redusere klima- og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet. For å skape ekstra oppmerksomhet internt i organisasjonen om vårt ansvar for klima og miljø, bestemte vi oss for å arrangere vårt eget miljøår i 2019. Hensikten var å bevisstgjøre om hvordan vi arbeider hver dag for å ivareta klima og miljø, og forsterke dette arbeidet ytterligere.

Ideen til Bane NORs Miljøår 2019 kom på bakgrunn av at Bane NOR ble samarbeidspartner med Oslo kommune i deres europeiske miljøhovedstadsår 2019.

Vi ville bruke denne statusen og anledningen til å bevisstgjøre internt og eksternt om Bane NORs fotavtrykk på klima og miljø og om jernbanens miljøfortrinn. De strategiske målene for Bane NOR som samfunnsaktør er tydelige, vi skal redusere klima og miljøavtrykk i samfunnet og i egen aktivitet, bygge et godt omdømme i samfunnet og bygge ledende kompetanse og sikre fornøyde medarbeidere. Målsettingene for Miljøåret ble bygd opp under disse.

Jernbanen er viktig for å redusere utslippene fra transport, samt å oppnå dagens målsettinger innen miljø og klima.

Aktivitetene

Det ble gjennomført mange aktiviteter gjennom Miljøåret, både planlagte og aktiviteter som kom til underveis. Vi vil spesielt trekke fram Åpen jernbanedag 31. august som var vårt arrangement i programmet for Oslo sitt europeiske miljøår. Tema var jernbanens miljøfortrinn, og på programmet var konserter og aktiviteter for store og små på Oslo S og Øvre torg. Vi inviterte jernbaneselskapene til å presentere seg, og togselskapene stilte med utstilling av tog. Et vellykket arrangement med mange besøkende og god stemning.

Se video fra dagen her:

Miljøåret har vært tema på flere arrangementer, leverandørdager, og på interne samlinger. Vi har profilert Bane NOR og jernbanens miljøfortrinn på Oslo S, Nationaltheateret stasjon og flere stasjoner og plattformer, og på våre prosjekter, i Oslo S-magasinet, og på Oslo Visit Center, i betalte annonser og i sosiale medier, og vi hadde en egen miljøutstilling i Besøkssenteret vårt.

Samhandling

Hele organisasjonen var invitert med, og ansatte ble oppfordret til å bidra med forslag til forbedringer, som er fulgt opp av de ansvarlige. Takk til alle som bidro!

Profilering sammen med Oslo på nettverksmøter, åpningsseremoni, å Oslo S og Nationaltheateret stasjoner og i sosiale medier var en god mulighet for oss til å markedsføre Bane NOR og bærekraft på arenaer vi ellers ikke har tilgang på. Et slikt partnerskap om felles budskap kan gi ekstra tyngde og gi tilgang til flere arenaer, noe som opplevdes veldig positivt. Takk til samarbeidspartnerne i Oslo kommune!

Året har vist oss hvilket potensiale vi har til å nå ut med budskap om klima og miljø.

Erfaringer

Året har vist oss hvilket potensiale vi har til å nå ut med budskap om klima og miljø. Jernbanen er en viktig del av løsningen for å redusere utslippene fra transport, og i en gryende debatt om autonome elektriske kjøretøy vil konkurrere med jernbanen i framtidens transportsystem, er det etterspurt at vi bidrar med fakta og kunnskap om jernbanens miljøfortrinn, og våre utslipp. Det vil vi gjerne gjøre fremover! Vårt arbeid med bærekraft er en god plattform.